Hållbarhetspriset

Syftet med LFCs hållbarhetspris är att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ och förtjänstfulla insatser för hållbarhet inom hästnäring och ridsport.

Innehåll

Juryn

Foto: Ingalill Snitt

Sedan 2016 har Lövsta Future Challenge delat ut ett årligt hållbarhetspris som ett led i hållbarhetsarbetet. Syftet med priset är att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ och förtjänstfulla insatser för hållbarhet inom hästnäring och ridsporten. Att helt enkelt sprida goda exempel och inspirera fler att börja arbeta med frågan.

Med hållbarhet menar vi sånt som en lång tid framöver skapar bättre förutsättningar för planeten och allt som lever här men som samtidigt är ekonomiskt gångbart. Det handlar inte bara om miljö och klimat utan också om hästens välfärd och social hållbarhet inom hästnäringen.

Så går det till

Tidigare vinnare

Tips och frågor