Vinnare 2023 - Greppa Näringen

Juryn för Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris har 2023 utsett Greppa Näringens Hästrådgivning till vinnare.

Greppa Näringens Hästårdgivning vinner årets Hållbarhetspris

Hos Greppa Näringens hästrådgivning är goda råd inte dyra. Med kostnadsfri miljörådgivning till hästhållare vill projektet inte bara bidra till mer hållbara hästgårdar utan även främja hästhälsan och kostnadseffektivisera verksamheter runtom i landet. Med priset hoppas juryn för Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris att fler ska upptäcka möjligheten till att ta ett mer hållbart grepp om sin hästgård.

Vi är hedrade och tacksamma över att vår miljörådgivning till hästhållare får ta emot Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris och hoppas att det kan ge oss större möjlighet att nå ut med vårt erbjudande framöver. Vi vill hjälpa fler hästhållare att se hur man bedriver en mer hållbar hästhållning utifrån gårdens egna förutsättningar. Greppa Näringens miljörådgivning är sedan många år väletablerad hos lantbrukarna och vi vill att den ska bli lika självklar även på hästgårdarna.

Pernilla Kvarnmo Greppa Näringen

Årets pristagare kommer att ta emot priset under en heldag på Gothenburg Horse Show.

Juryns motivering

Initiativet med Greppa Näringen rådgivning till hästgårdar visar kraften i samverkan och kunskapsspridning. Med utgångspunkt i en förbättrad tillvaro både för våra hästar, hästhållare och vår miljö visar Greppa Näringen på både drivkraft och engagemang. De visar också på ett föredömligt sätt att det är med hjälp av varandra som vi skapar varaktig förändring och förbättring för vår miljö”

Juryn består av Alexandra Mörner (Hållbarhetsansvarig Lövsta Future Challenge), Camilla Välimaa och Jenny Blomberg (Hållbar Häst).