sv / en

Vision

Lövsta Future Challenge ska anses vara en av de viktigaste faktorerna till att Sverige är en ledande nation inom hoppning och dressyr och dessutom en internationell förebild när det gäller miljöarbete, horsemanship och sportmanship inom hästnäringen.

Karin Martinsen med Quantos och Irma Karlsson med Ida van de Bisschop. Foto: Fredrik Jonsving

Lövsta Future Challenges övergripande mål är att utveckla svensk ridsport inom hoppning och dressyr. Detta genom att ge unga talanger – både hästar och ryttare – rätt förutsättningar att utvecklas mot internationell Grand Prix. Målen är högt ställda, vi sträva efter att minst två ryttare eller hästar som deltagit i Lövsta Future Challenge ska ingå i landslaget årligen.

Lövsta Future Challenge ska anses vara en av de viktigaste faktorerna till att Sverige är en ledande nation inom hoppning och dressyr och dessutom en internationell förebild när det gäller miljöarbete och sportmanship inom hästnäringen.

Vi vill att de bästa ekipagen vi har i landet i respektive gren och avdelning ska tävla i Lövsta Future Challenge. De bästa tränarna ska se Lövsta Future Challenge som ett naturligt mål för sina elever på väg mot Grand Prix. Vi vill också att Lövsta Future Challenge ska bidra till att skapa fler tävlingar av internationell karaktär, till gagn för både ekipage och publik. Vi ser att det är viktigt för så väl de unga hästarna som de unga ryttarna att få rutin att tävla på internationella arenor.

Ett annat viktigt mål är att bidra till ökad kunskap och ett kunskapsutbyte mellan disciplinerna. Vi vill värna om teamet kring ekipaget och uppmuntra uppfödare, hästägare och sponsorer att behålla de bästa hästarna hos svenska ryttare.

Lövsta Future Challenge ska också vara en drivande kraft i att få arrangörer, tävlande, publik och övriga viktiga aktörer inom sporten verka mot en mer miljömedveten hästnäring.