Miljörådgivning till hästgårdar vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris 2023

Följ uppdateringar och läs fler pressreleaser som den här på vår MyNewsDesk

Hos Greppa Näringens hästrådgivning är goda råd inte dyra. Med kostnadsfri miljörådgivning till hästhållare vill projektet inte bara bidra till mer hållbara hästgårdar utan även främja hästhälsan och kostnadseffektivisera verksamheter runtom i landet. Med priset hoppas juryn för Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris att fler ska upptäcka möjligheten till att ta ett mer hållbart grepp om sin hästgård.

- ”Det är inte alltid så lätt att nå ut och vi vill verkligen att fler ska hitta till Greppa Näringens hästrådgivning. Det är ju egentligen helt otroligt att man kan få så mycket kostnadsfri rådgivning av så hög kvalitet. Driver du en större verksamhet så kan du få både kunskap, relevant hjälp för just din anläggning som långsiktigt ger bättre ekonomi, hästvälfärd och miljövinster", säger Alexandra Mörner, ordförande i juryn för LFCs Hållbarhetspris och hållbarhetsansvarig för Lövsta Future Challenge.

  Greppa Näringens hästrådgivning drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Till en början gjordes enbart rådgivning för just lantbruksföretag, men man har nu också sett att det finns stora behov även på hästgårdar.

  Sedan 2020 genomförs kostnadsfri rådgivning till hästgårdar med 15 hästar eller fler. Hästhållaren får hjälp med att gå igenom verksamhetens miljöpåverkan och se var man kan göra förbättringar. Det kan handla om allt från elförbrukning till dräneringsmöjligheter och dagliga rutiner för att underlätta till exempel mockning i hagar.

  Pernilla Kvarmo, från Jordbruksverket är en av initiativtagarna till rådgivningen.

  - "I dagsläget har över 1500 hästgårdar möjlighet att få individuell rådgivning, så här finns en stor potential”, förklarar Pernilla.

  - "Vi är hedrade och tacksamma över att vår miljörådgivning till hästhållare får ta emot Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris och hoppas att det kan ge oss större möjlighet att nå ut med vårt erbjudande framöver. Vi vill hjälpa fler hästhållare att se hur man bedriver en mer hållbar hästhållning utifrån gårdens egna förutsättningar. Greppa Näringens miljörådgivning är sedan många år väletablerad hos lantbrukarna och vi vill att den ska bli lika självklar även på hästgårdarna", avslutar Pernilla.

  Juryns motivering lyder som följer:

  Initiativet med Greppa Näringen rådgivning till hästgårdar visar kraften i samverkan och kunskapsspridning. Med utgångspunkt i en förbättrad tillvaro både för våra hästar, hästhållare och vår miljö visar Greppa Näringen på både drivkraft och engagemang. De visar också på ett föredömligt sätt att det är med hjälp av varandra som vi skapar varaktig förändring och förbättring för vår miljö”

  Juryn består av Alexandra Mörner (Hållbarhetsansvarig Lövsta Future Challenge), Camilla Välimaa och Jenny Blomberg (Hållbar Häst)

  Läs mer om Lövsta Future Challenges Hållbarhetsarbete här.

  Läs mer om Greppa Näringens hästrådgivning för hästgårdar här.

  Kontakt