HästSverige vinner Lövsta Future Challenge & Gothenburg Horse Shows Hållbarhetspris 2024

HästSverige vinnare av Lövsta Future Challenge och Gothenburg Horse Shows Hållbarhetspris

I årets upplaga av Hållbarhetspriset krokade Lövsta Future Challenge arm med Gothenburg Horse Show och gemensamt lanserades ett nytt pris, med en vinstsumma på hela 50 000kr. Uppsvinget blev enormt, av dryga 40 inkomna nomineringar har nu både vinnare och ytterligare två finalister utsetts. Efter en tuff överläggning står det klart att kunskapssajten HästSverige vinner årets pris.

HästSverige är en kunskapssajt för oberoende och saklig kommunikation om såväl grundläggande hästkunskap som forskning och utveckling på området häst. HästSverige drivs av SLU och SVA och ger både nybörjare som kvalificerade yrkespersoner tillgång till kvalitetssäkrad och faktabaserad kunskap om häst och hästverksamhet utan bakomliggande kommersiella intressen.

- ” Vi vet att många hästägare använder kunskapssajten HästSverige när man diskuterar foderstater, diskuterar en hästs mående, läser på om nya rön eller bara vill söka kunskap. Jag skulle verkligen önska att ännu fler hittar denna källa till både inspiration och fakta. Dessutom så är allt presenterat på ett tydligt och enkelt sätt som gör det lätt för alla som vill lära sig mer. Nyfikenhet och kunskap är en viktig nyckel till god hästhållning och djurvälfärd och HästSverige gör en otrolig insats”, säger Alexandra Mörner, ordf. i juryn för Hållbarhetspriset och femte generationen av ägarfamiljen bakom Lövsta Stuteri.

Anna-Lena Holgersson på SLU, ansvarig utgivare för HästSverige, är glad över priset:

” Det känns fantastiskt att kunskapssajten HästSverige är så uppskattad och nu uppmärksammas på detta sätt! Det är en ära att få företräda alla som bidragit till den värdefulla sajt på ca 800 sidor som vi har idag! Det stora värdet med HästSverige att det är en lättillgänglig källa för alla till faktagranskad kunskap som är byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Juryn, som förutom Alexandra Mörner består av Erika Olsson, projektledare Gothenburg Horse Show, Camilla Välimaa och Jenny Blomberg bakom HållbarHäst utsåg Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab och Lantmännen/KRAFFTs program för framtidens jordbruk som de två finalisterna.

Stiftelsen Humlamaden har under 20 år utvecklat en terapimetod där man med hjälp av hästen, hunden och naturen hjälper människor till ett bättre mående. Verksamheten håller hög nivå med utbildad och OHI- certifierad personal och har dessutom varit part i forskningsprojekt. Vi kan alla känna igen det magiska i den goda relationen mellan häst och människa och Humlamaden gör ett fantastiskt metodiskt arbete på både hästens, människans och naturens villkor.

KRAFFT & Lantmännens program för framtidens jordbruk, Klimat & Natur. Programmet innebär att man som lantbrukare genomför ett antal åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan, bland annat genom fossilfritt bränsle, klimatsmart gödning samt lärkrutor och blomzoner för att gynna biologisk mångfald. Målet är ett klimatneutralt jordbruk 2050. Genom KRAFFTs användning av spannmålen från framtidens gårdar minskas klimatpåverkan i kraftfodret och leder till ett ökat behov av fler gårdar som odlar för framtidens jordbruk.

Priset kommer att delas ut under Hästföretagarforum den 22 februari. Vinnaren och finalisterna kommer här att inspirera deltagarna genom att berätta om sina olika hållbarhetssatsningar och vilka effekter dessa haft.

- ”Vi är mycket imponerande av det arbete som både finalister och alla som skickat in nomineringar utför. Med årets alla bidrag känner vi tillförsikt i att det är många där ute som jobbar för att hästnäringen tar kliv i rätt riktning mot en mer hållbar framtid. Det är tillsammans vi åstadkommer förändring, säger Erika Olsson, projektledare Gothenburg Horse Show.”

Du hittar till HästSverige här.

Mer information om Lövsta Future Challenge och Gothenburg Horse Show´s Hållbarhetspris här.

Mer information om Hästföretagarforum här. och om Gothenburg Horse Show här.

Kontakt