Nytt inkluderingsprojekt vill öppna upp ridsporten för fler - kickoff under LGCT Stockholm & SHW

Fredagen den 17 juni startar Stockholms Läns Ridsportförbunds upp sitt Inkluderingsprojekt under tävlingarna på Stockholms Stadion. Projektet görs med stöd av RF-SISU Stockholm och med Lövsta Future Challenge som samarbetspartner.

Projektet, som startats upp under 2022 grundar sig i att ridsporten behöver arbeta aktivt för att bli mer tillgänglig för fler människor, för att målgruppen i ridsporten behöver breddas och tröskeln för att börja rida behöver sänkas. Ett viktigt fokusområde i detta är att koncentrera sig på inkluderingsarbete i idrottssvaga områden för att nå människor som av olika skäl inte har naturlig kontakt med varken idrotten i stort eller ridsporten i synnerhet. Mötet med

Projektet verkar för att öppna upp ridsporten för nya grupper samt för att skapa resurser för att föreningar i Stockholms Län ska kunna arbeta med inkludering. Detta görs genom att ge stöd till de föreningar som är intresserade av att utveckla sin verksamhet, med fokus på alternativ till den ordinarie verksamheten.

När vår idrott öppnar dörrarna för inkludering och integrering stärks helheten och ridsportens hållbarhet. För fler ridsportföreningar i distriktet som vill ta ett större ansvar för samhällsutvecklingen kommer projektets erfarenheter och goda exempel kunna ge mycket bra stöd. Ridsporten är en idrott för alla, där alla som vill ska ges möjlighet att delta, säger Catarina Heilborn, Stockholms Läns Ridsportförbund

När LGCT Stockholm och SHW går av stapeln på Stadion 17–19 juni bjuds de fem ridklubbar som deltar i projektet i dagsläget in till fredagens tävlingar. Ett femtiotal ungdomar får uppleva ridsporten på nära håll under en fullspäckad tävlingsdag. De bjuds också på fika och ett inspirerande samtal med en av de svenska toppryttarna.

”I stallet och på hästryggen förenas vi av fascinationen och kärleken till hästen. Det är självklart att vi ska göra det lättare för fler att få uppleva den här magiska relationen mellan människa och häst. Det här behöver vi göra på många olika sätt och vi är glada att få bjuda in unga att få se hur toppsporten fungerar och låta dem träffa en professionell ryttare och inte minst träffa varandra,” säger Alexandra Mörner, hållbarhetsansvarig Lövsta Future Challenge


Kontakt