Lurbo Ridklubb – vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris 2021

Årets vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris 2021 har under bara fyra år lyckats ställa om till en mer hållbar verksamhet för både hästar och människor. Genom ett målinriktat förbättringsarbete och flertalet miljösmarta lösningar har Lurbo Ridklubb genomfört åtgärder för att minska näringsläckaget, energieffektiviserat samt förbättrat dagvattenhantering och källsorteringen.

2018 bildades Lurbo Ridklubbs miljögrupp, i hopp om att skapa en mer hållbar verksamhet. Klubbens hållbarhetsarbete tog fart på riktigt när de fick hjälp av Uppsalas länsstyrelse med att identifiera, prioritera åtgärder och söka finansiering för att minska näringsläckaget till den närliggande ån Hågaån. Det hjälpte sedan klubben att i sin tur söka bidrag för att dra igång arbetet med att dränera hagar och anlägga kalkfilterdiken.

Förutom att införa åtgärder för att minska näringsläckaget har klubben arbetat systematiskt med källsortering, och att minska energiförbrukningen genom att installera rörelsedetektorer och timers i ridhus, stall och ekonomibyggnader samt minskat vattenförbrukningen genom att samla upp regnvatten från ridhustaket. Förutom att bedriva ett aktivt förbättringsarbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan har de även utvecklat en värdegrund för social hållbarhet. Lurbo Fairness hjälper och vägleder klubbens medlemmar och personal i deras omsorg till varandra och verksamhetens hästar. Hästarnas välfärd är i fokus och de lägger stor vikt vid en hållbar hästhantering i allt som rör hästens välmående och utbildning.

"Det är otroligt roligt och en ära att få Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris. För oss har det varit en utmaning att bedriva hållbarhetsarbetet i och med att det inte finns så många förebilder eller så mycket kunskap på området än plus att det inte är en sådan attraktiv fråga. Vi vill kroka arm med andra aktörer för att tillsammans fortsätta utvecklas och bidra så mycket som möjligt till en hållbar ridsport. Vi hoppas att vi genom det här priset kan inspirera andra ”vanliga” ridklubbar som vill arbeta mer med hållbarhet, allt går bara man hjälps åt.”

Anna Jonson Ordförande i Lurbo Ridklubb

Representanter från Lurbo Ridklubb får ta emot priset under en heldag på Lövsta Stuteri där de bland annat får träffa OS-ryttaren Tinne Vilhelmson Silfvén. De får dessutom möjligheten att berätta mer om sitt hållbarhetsarbete i ett eget avsnitt i Lövstas podcast ”15 Minuter…”. De får även ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kr för att kunna fortsätta att utveckla sitt hållbarhetsarbete samt fortsätta inspirera andra gårdar, ridklubbar och hästverksamheter att arbeta mer miljösmart.

Juryns motivering

I fyra år har Lurbo Ridklubb arbetat aktivt för att skapa en hållbar verksamhet för både hästar och människor. Genom samarbete med länsstyrelse, kommun, engagerad ledning, miljögrupp och en fantastisk ungdomssektion har de energieffektiviserat, förbättrat dagvattenhanteringen, optimerat källsorteringen samt infört åtgärder för att minska näringsläckaget. De har tagit ett helhetsgrepp om social hållbarhet och deras värdegrund Lurbo Fairness hjälper dem att ta hand om varandra och ridklubbens hästar. Lurbo Ridklubb söker nyfiket efter kunskap och deras innerliga vilja att göra skillnad gör dem till en sann inspiratör och god förebild för andra ridklubbar och hästgårdar.

Juryn består av Alexandra Mörner (Axfoundation), Camilla Välimaa och Jenny Blomberg (HållbarHäst), samt Ulrika Almquist och Linnea Källgren (Lövsta Stuteri).