Klimatkompensation

Ända sedan starten av Lövsta Future Challenge har miljöarbetet haft en central roll. En stor del av ridsportens klimatpåverkan består av transporter. Därför har vi valt att klimatkompensera för transporter, både i dressyren och i hoppningen.

Certifikat för LFC Dressage klimatkompensation 2023

Certifikat för LFC Dressage klimatkompensation 2022

Certifikat för LFC Jumping klimatkompensation 2024

Certifikat för LFC Jumping klimatkompensation 2023

Så klimatkompenserar vi

I Lövsta Future Challenge Dressage klimatkompenserar vi för alla resor som de tävlande ekipagen gör till och från kvaltävlingarna och finalen. Dessutom klimatkompenserar vi även för domarnas resor.

Lövsta Future Challenge Jumping klimatkompenserar för finalekipagens resor till och från finalerna under Gothenburg Horse Show. Vi kompenserar även vinnande U25-ekipaget samt vinnande Unghäst-ekipaget under ett helt år!

Projekten vi har investerat i

Vi samarbetar med företaget ZeroMission som hjälper oss med uträkningarna och hur vi ska investera vår klimatkompensation. Vi har dels investerat i trädplanteringsprojekt i Uganda, dels i projektet Solvatten, som är en svensk uppfinning för vattenrening genom solenergi.

Mellan 2019-2021 samt 2023 har det investerats i ZeroMissions klimatprojekt ”Pastures, Conversation, Climate Action” där nomadsamhällen får ekonomisk ersättning genom att aktivt delta i restaurering av betesmarker. Utöver klimatnytta bidrar projektet till att stärka den biologiska mångfalden och till att förbättra nomadfolkets möjligheter att fortsätta leva av djur och natur.

Under 2022 har vi återigen klimatkompenserat i ett skogsprojekt i Uganda. Det är mer akut att nå 1,5 graders målet och vi ser att ländernas löften under klimatavtalet inte räcker. Näringslivets frivilliga bidrag är mycket viktigt i att nå de utsläppsminskningar som behövs för planeten. Projektet är certifierat av Plan Vivo. När träden växer, binder träden koldioxid. På så sätt minskar vi de utsläpp som redan skett.

Klimatkompensationen bidrar också till att småbrukare i Uganda får en inkomst för sina träd och skapar en stabilare tillvaro.


Läs mer om projekten här:
www.solvatten.se
www.zeromission.se

Kontakt